Bestille Taxi

Telefon: 0 75 50

E-Post: service@nordlandtaxi.no

TAXI DIREKTE ring rett til nærmeste ledige bil:

Sentrum/Nybyen/Flyplassen: 401 08 444

Osan/Kabelvåg/Ørsnes: 401 08 333

Henningsvær/Vestover: 401 08 111

Vaterfjorden/Østover: 401 08 777

For kredittavtale send mail til okonomi@nordlandtaxi.no