Ledige Stillinger

Vågan Taxi har behov for sjåfører for kjøring kveld, natt, helg og dagtid. Kvalifikasjonskrav er minimum førerkort klasse B. Vågan Taxi står for nødvendig opplæring.

Dersom noen er interessert, kan de ta kontakt med Vågan Taxi via mail, post@lofoten-taxi.no , via fax, 76 07 22 60 eller oppsøke våre lokaler i Fiskernes Hus.

Sjåfør ved Vågan Taxi?

Forutsetninger:

  • Vandelsattest fra Politiet
  • Kjøreseddel fra Politiet
  • For Maxitaxi kreves også minibuss sertifikat
  • Internt sjåførkurs - Holdes etter behov.
  • Kan etter vurdering tas etter at man er begynt som sjåfør.
  • Søkere må være fylt 20 år.