Om oss

Juni 1997 ble Drosjesentralene i Svolvær og Kabelvåg slått sammen til en sentral.
Før den tid hadde begge sentralene eksistert i mange år. Når sentralene ble etablert vites ikke av nåværende eiere, men det kan tenkes at det var etter krigen at det ble etablert drosjesentraler både i Svolvær og Kabelvåg.

Høsten 2007 ble alle drosjene i Vågan Kommune sammenslått til Vågan Taxi. Dette medførte bedre samarbeid blandt drosjene i kommunen. Bilene tilknyttet Vågan Taxi blir styrt fra sentralen i Svolvær

November 2011 gikk Svolvær og Kabelvåg Taxi over til å bruke Oslo Taxi Tjeneste (OTT), som er levert av Nordland Taxi. Det medfører at vårt Callsenter (Telefonsentral) er flyttet til Sulitjelma og Bodø. Vårt gamle nummer vil ikke kunne benyttes lenger. Det nye nummeret er 0 75 50. Den nye ordningen vil bety mere effektiv kjøring, som igjen betyr at kunden får bil raskere. Et lite tips til kundene er å oppgi hvor de er (eks. Svolvær, Kabelvåg, eller Vågan).