PRISFORSKRIFT

Drosjetakstene i Norge er maksimalpris-regulert av Konkurransetilsynet ved forskrift.

Konkurransetilsynet har ved forskrift av 30.9.2010 og senere endringer (senest 03.10.2014), fastsatt at prisberegning for drosjeturer skal skje etter parallelltakstprinsippet.

Taksameter

Gjeldende maksimalprisforskrift, last ned her

Gjeldende Takstoblat med jamførpriser, last ned her