PRODUKTER & TJENESTER

TT ( Transporttjenesten For Funksjonshemmede )

Vågan Taxi driver allsidig transportvirksomhet. En avtale med Nordland Fylkeskommune har ført til omfattende kjøring av funksjonshemmede, kalt Transporttjenesten for Funksjonshemmede. Kjøringen skjer ved hjelp av verdikuponger utstedt av Nordland Fylkeskommune, avdeling samferdsel. Denne type transport innvilges den enkelte funksjonshemmede etter søknad. Spørsmål om denne tjenesten kan rettes til Nordland Fylkeskommune, tlf 756 50000 eller ved å følge linken til deres sider litt lengre ned.

I tillegg til ordinær transport av TT-kunder har Vågan Taxi også to spesialbiler beregnet på rullestolbrukere. Bilene brukes til daglig også som ordinær maxi taxi ( 5-16 passasjerer ).

Sjåfører og eiere som utfører TT-transport må være utstyrt med en god porsjon tålmodighet, for det kan til tider være en krevende kundegruppe å forholde seg til. Den består av både syke og handikappede mennesker, med svært ulike behov.


Skolebarnkjøring

skolebussen

Et annet av de viktige oppdragene er kjøring av skolebarn. Dette er kjøreoppdrag som bestilles av kommunen eller de respektive skolene, og gjelder personer som av en eller annen grunn ikke kan benytte vanlig kommunikasjonsmidler til skole. Det vil derfor ofte være slik at vi betjener personer som har psykiske eller fysiske lidelser og som trenger ekstra hjelp.


Syketransport

redcross

Vågan Taxi utfører en rekke transportoppdrag for det offentlige, hvor syketransport er størst i omfang. Syketransport er en stønad som gis fra Trygdekontoret, og er nedfelt i Pasientrettighetsloven og Trygdeloven. For å ha rett til å få dekt dine transportutgifter ved behandling, ved sykehus, fysioterapi o.l, må du ha utstedt en transportrekvisisjon fra lege / behandler. Du betaler kun egenandel, som er kr. 130.-, med mindre du har Frikort hvor det offentlige dekker også denne.

Dersom du er avhengig av transport ut av Vågan Kommune eller befinner deg mer enn 25 kilometer fra behandlingssted, er du nødt til å ta kontakt med Helse Nord (Pasientreieskontoret) som koordinerer denne transporten. Tlf. 0 55 15.

Fra 01.01.04 er det de respektive Helseforetakene som har ansvaret for syketransporten. Dersom du har spørsmål angående denne type transport, kan du følge linken under til Helse Nord sine sider. www.helse-nord.no

Spesialoppdrag og Maxi - Taxi

Party Det mangesidige transportbehovet har ført til at det har blitt etablert en del spesialtjenester.

Ved spesielle selskapelige anledninger ønsker kanskje kunden, eller arrangøren, en " spesiell " bil. Vågan Taxi tilbyr i denne forbindelse, ved bryllup, konfirmasjon, barnedåp, begravelse etc, rengjorte biler som kan utsmykkes på spesielt vis etter kundens ønske. Denne type kjøring medfører noe ekstra kostnad for kunder.

Vågan Taxi har tilsluttet 2, 16 seters Mercedes Sprintere. Begge bussene er innredet og tilpasset for transport av handikappede og ufører i tillegg ordinær drosjetransport.

Disse er spesielt godt egnet for oppdrag fra bedrifter, institusjoner eller privatpersoner som ønsker å kjøre et større antall mennesker samtidig. Vi disponerer i tillegg en tilhenger med overbygg som er tilgjengelig i sammenheng med transport av 5-16 passasjerer. Denne er spesielt egnet for frakt av utstyr eller større mengder bagasje.

Dersom du ønsker å vite mer om Vågan Taxi, og vårt utvalg / tilbud av busser, kan du ringe direkte til våre sentraler som tar imot din bestilling.

Vågan Taxi Tlf. 0 75 50


Fastpristilbud

golfball

Vågan Taxi opererer med faste priser på ulike ruter i vårt distrikt. Generelt sett, tilbyr vi reduserte priser for sesongbetonte aktiviteter. Etter at Gimsøy Golfklubb fikk et praktanlegg på gimsøya, 9 hulls bane, har vi etablert et tilbud om transport til deres fasiliteter til redusert pris for mennesker som ønsker å utøve sin hobby.