Tillitsvalgte

Sentralen eies av samtlige ti drosjeeiere som er tilknyttet sentralen og blir ledet av et styre som består av fem personer.

Styrets oppgaver er å lede den daglige driften av sentralen, samt påse at reglementet for sentralen og samferdselsloven blir håndhevet.

Sentralen og samtlige eiere er underlagt Nordland Fylkes Samferdselsavdeling.

Navn
Tittel/Funksjon
Telefon
Rolf K. Dahlberg Styreformann 975 38 370
Jørgen Tønseth Nestformann 959 76 873
Raymond Robertsen Sekretær 916 99 428
Geir Heimlund Kassérer 909 09 353
Atle Petersen Styremedlem 905 70 720
Angel Angelsen Tillitsvalgt 959 15 643
Rashad Akhtar OTT/Trafikkdirigering 959 15 643